Alleluja!

Oaza Jedności Diakonii Misyjnej, którą przeżywaliśmy w dniach 4-6 maja 2018r. w przemyskim Collegium Marianum była dla mnie niezwykłym czasem. Poprzedzające ją tygodnie upłynęły mi pod znakiem duchowej stagnacji i niepewności. Odsunęłam się od Boga. Teraz wiem, że Pan przyprowadził mnie na tę Oazę, aby pokazać mi, że dalej Mu na mnie zależy, że moje odejścia nie przekreślają Jego planów wobec mnie. To On sam mnie wybrał, postawił w Diakonii Misyjnej, powołał do służby. Nie zmienił zdania. Pan bardzo mocno przemawiał do mnie tutaj w Swoim Słowie, we wspólnocie, w osobistej i wspólnej modlitwie. Już nie obawiam się tego, co będzie, bo wiem, że wystarczy mi Jego łaski.
Chwała Panu!
Anita