MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
XXIV „PARRESIA” Częstochowa 21-22.02.2019

 „Przepowiadanie ożywione jest wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żarliwość. Dzieje Apostolskie (…) określają taką postawę słowem „parresia”, które oznacza głoszenie z otwartością i odwagą” (Redemptoris Missio, 45)

 Cel spotkania:

Międzynarodowe spotkania Ruchu Światło-Życie „Parresia” są organizowane od lat w przededniu Kongregacji Odpowiedzialnych i mają na celu integrację oazowiczów z różnych krajów, wymianę doświadczeń międzynarodowych, pomoc w kształtowaniu struktur Ruchu w poszczególnych krajach i inspirowanie misji Ruchu „aż po krańce ziemi”. Zapraszamy do udziału szczególnie wszystkie osoby zaangażowanie w Ruch Światło-Życie poza granicami Polski, oraz wszystkie osoby z Polski zaangażowane w międzynarodowy rozwój naszego Ruchu. W nawiązaniu do tegorocznego tematu Kongregacji będziemy dzielić się przede wszyskim doswiadczeniem związanym z diakonią wyzwolenia, z szeroko pojętą posługą Ruchu na rzecz wyzwolenia. Prosimy o uprzednie omówienie i przygotowanie tego tematu we wspólnotach. Inspiracją może tu być książka ks. Franciszka Blachnickiego „Postsovieticum”.

Miejsce i czas:

Dom Ruchu Światło-Życie, ul. Dobrzyńska 112/114, 42-200 Częstochowa, tel. +48 343629882, tel. kom. (ks. Adam Polak) +48 662 999 834.

Rozpoczynamy w czwartek 21.02.2019 (od 1700 recepcja), od piątku wieczorem włączamy się w Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, na którą każdy zgłasza się sam. Zakończenie Parresii w niedzielę, 24.02.2019 o 16.00 w Domu Oazowym.

 Program:

Czwartek 21.02.2019
1700 – 1930 Recepcja
1945 Przygotowanie do liturgii
2000 Eucharystia
2100 Wieczerza
2130 Modlitwa wieczorna

Piątek 22.02.2019
800 Namiot Spotkania
830 Jutrznia
900 śniadanie
945 Zawiązanie wspólnoty, przedstawienie uczestników Parresii
1015 Katecheza n.t. „Wolni i wyzwalający”
1100 Praca w grupach (szczególnie chodzi o zobaczenie zniewoleń w różnych krajach, środowiskach i dzielenie się działalnością na rzecz wyzwolenia w poszczególnych krajach, wspólnotach, KWC, diakonia Wyzwolenia)
1200 Podsumowanie pracy w grupach
1245  Przygotowanie do liturgii
1300 Eucharystia
1400 Obiad
1500 Modlitwa wstawiennicza w intencji wyzwolenia w poszczególnych krajach
1600 Możliwość ewnagelizacji indywidualnej
1945 Modlitwa wieczorna w intecji Kongregacji na Jasnej Górze (od tego momentu włączamy się już w Kongregację Odpowiedzialnych)

Niedziela 23.02.2019 – godz. 1600 Podsumowanie Parresii w Domu Oazowym na ul. Dobrzyńskiej

Organizatorzy spotkania:
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu i Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijsku na Ukrainie.

Jacek Herma
Moderator MCE „Marianum”
tel.kom.:+ 49-173-36 19 166

ks. Ireneusz Kopacz
Moderator MDE „Drogocenna Perła”
tel.kom.: + 49-160 907 405 47

Odpowiedzialny za organizację spotkania:

Ks. Jarosław Gąsiorek
Moderator krajowy Ruchu Światło-Życie na Ukrainie
tel.kom.  +380676258732, +48697855718
e-mail: jargasiorek@wp.pl

zgłoszenia na udział w Parresii:

Prosimy o zgłaszanie w całości grup z poszczególnych krajów bądź wspólnot podając listę uczestników i kontakt do osoby odpowiedzialnej najpóźniej do 10.02.2019 na adres e-mail: centr.svitlozyttia.ua@gmail.com, albo jargasiorek@wp.pl, lub drogocenna.perla@oaza.de

Noclegi:

Spotkanie będzie się odbywać w Domu Ruchu Światło-Życie, przy ul. Dobrzyńskiej 112/114 z możliwością noclegów tam lub w innych miejscach w Częstochowie. Przy zgłoszeniu prosimy poinformować, czy chcecie nocować w Domu Oazowym (dokładnie od kiedy do kiedy), czy macie inny nocleg.

Koszty pobytu w Domu Oazowym:
nocleg 30 zł. + 10 zł. (pościel)
posiłki: obiad 10 zł.
kolacja i śniadanie po 5 zł.
Osoby, które będą nocować w innych miejscach w Domu Oazowym płacą tylko za posiłki