W Krakowie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny przeżywamy… z RÓŻAŃCEM. Tutejsza diakonii misyjna poprosiła o pomoc diecezjalna diakonia modlitwy i wszystkie wspólnoty, by nie ustawać w modlitwie. Codziennie inna wspólnota oazowa modli się różańcem z misyjnymi rozważaniami. Czy to na oazowym spotkaniu, czy różańcu parafialnym – ważne, by się modlić!
Niektóre wspólnoty zaprosiły przedstawicieli diakonii misyjnej, by wysłuchać świadectw o misyjnych działaniach i doświadczeniach. W niektórych parafiach takim świadectwem udało się podzielić na Mszach w tygodniu czy nawet w niedziele!
Zachęcamy, by włączyć się do modlitewnej sztafety.
Możecie skorzystać rozważań przygotowanych specjalnie na te okazje.