Pomoc bez granic

    Działając ewangelizacyjnie w krajach misyjnych spotykamy się także z sytuacjami, gdzie możemy pomóc charytatywnie. Bieda, sytuacje losowe, edukacja… […]