Aby realizować Wielki Nakaz Misyjny w charyzmacie Ruchu Światło-Życie posługujemy się następującymi metodami:

 

1) rekolekcje zagranicą

prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne i oazowe rekolekcje formacyjne poza granicami Polski, m.in. w Kenii, Tanzanii, Rwandzie, Chinach, na Litwie, w Kazachstanie

2) rekolekcje w Polsce

zapraszamy osoby spoza Polski do udziału w oazowych rekolekcjach w Polsce, m.in. Filipińczyków, Chińczyków, Pakistańczyków

3) doświadczenia misyjne

organizujemy krótkie doświadczenia misyjne (kilkutygodniowe wyjazdy), w czasie których ewangelizujemy, posługujemy w parafiach, organizujemy czas dzieciom i młodzieży, służymy chorym i potrzebującym (m.in. na Ukrainie)

4) wolontariat misyjny

wysyłamy animatorów Ruchu na kilkumiesięczny bądź roczny wolontariat misyjny, m.in. do Kazachstanu, na Ukrainę, do Chin, Kenii, Ekwadoru

5) animacja misyjna

prowadzimy animację misyjną w parafiach, wspólnotach, w czasie rekolekcji, na festynach, ale także w szeroko rozumianej przestrzeni wirtualno-medialnej; organizujemy happeningi (np. Mejd in Czajna) oraz nabożeństwa misyjne (m.in. Dzień modlitw za Kościół w Chinach; Misyjny Łańcuch Różańcowy)

6) zbiórki

prowadzimy zbiórki i akcje internetowe  oraz zbiórki w parafiach, na rejonowych, diecezjalnych i centralnych wydarzeniach Ruchu (m.in. Drobniaki na Metry, Choinka na Święta, Dzielmy się wiarą jak chlebem)

7)  Adopcja na Odległość

koordynujemy program Adopcji na Odległość dzieci w Kenii