W dniach 15-17 marca w Domu Rekolekcyjnym w Otorowie odbyła się Oaza Modlitwy Filii Poznańskiej, w której wzięło udział kilkanaście osób, głównie z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Oprócz zdjęcia i wpisu w kronice pozostają jednak piękne przeżycia w naszych sercach. Być może namacalnym owocem tego weekendu będą narodziny diakonii w diecezji włocławskiej – bardzo cieszymy się, że Agnieszka z DK z okolic Konina, która nosiła w sobie pragnienie służby w takiej właśnie diakonii, mogła ją wreszcie poznać i się odnaleźć w naszej rodzinie.
Ale nie wszystko musi być namacalne tu i teraz, bo nasza ojczyzna jest w niebie!

Magda Roszak