Świadectwo Jadwigi z OM w Szczytnej:
W dniach 12-14.04.2019 r. w Szczytnej odbyła się Oaza Modlitwy filii śląskiej Ruchu Światło-Życie pt. „Posłani przez Pana” zorganizowana przez Diecezjalne Diakonie Misyjne (wrocławską i katowicką) oraz wrocławską Diecezjalną Diakonię Modlitwy. W trakcie oazy najbardziej poruszyły mnie konferencje Księdza moderatora Radosława Rotmana, który ukazał nam drogę posłania w różnych aspektach. Temat wydawał się oczywisty, jednak zostało poruszonych tyle różnych problemów, że nadal mam się nad czym zastanawiać, mam o co prosić Pana, mam co rozeznawać. Na oazie doświadczyłam wielkiego bogactwa i głębi a z rekolekcji wyjechałam z konkretnym postanowieniem. Na tej OM dużo dowiedziałam się o diakonii misyjnej i jej członkach. Swoje posłanie przekuwają oni na konkretne czyny. Bardzo ciekawie opowiadali o swoich przeżyciach misyjnych. Jestem szczęśliwa, że mogłam być z tymi ludźmi, rozmawiać i dowiadywać się ciekawych rzeczy o misjach. Przeżyliśmy także piękne nabożeństwo drogi krzyżowej górskiej, która mi osobiście pozwoliła doświadczyć trudu Jezusa w wędrówce na Golgotę. Na Oazie panował Duch Boży, modlitwa poniosła nas aż do Nieba. Jestem bardzo ubogacona, był to piękny czas duchowych przeżyć.