Miejsce tegorocznej Oazy Jedności Diakonii Misyjnej nie było przypadkowe. Z racji na ogłoszony przez Papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny spotkaliśmy się u źródeł naszego Ruchu – w Krościenku nad Dunajcem. W Centralnym Domu Rekolekcyjnym domowego Kościoła zgromadziło się kilkadziesiąt osób z kilkunastu diecezji: młodzież, studenci, dorośli, rodziny z dziećmi, kapłani, a nawet jedna osoba konsekrowana z INMK.

Hasłem przewodnim były słowa „Ochrzczeni i posłani”. Cały weekend był czasem niezwykłej łaski i wspaniałych spotkań. W sobotę Eucharystii w kaplicy Chrystusa Sługi przewodniczył Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek, który wieczorem przy figurze Niepokalanej zawierzył Diakonię Misyjną i wszystkie dzieła misyjne Ruchu Matce Kościoła. Tradycyjnie nasza Oaza Jedności to czas świadectw i relacji z naszych misyjnych działań.

Kasia, świecka misjonarka z Peru podzieliła się swoimi doświadczeniami pracy misyjnej; Magda i Andrzej opowiedzieli o działaniach Diakonii Misyjnej w Diecezji Płockiej; Ewa przybliżyła nam program Adopcji na Odległość; Agata opowiadała o tegorocznym pobycie oazowiczów z Filipin w Polsce; Agnieszka dzieliła się wakacyjnym doświadczeniem Oazy w Stanach Zjednoczonych, Magda mówiła o posłudze na 3 turnusach Oazy Ewangelizacyjnej w Kenii oraz ONŻ 1 w Tanzanii, Piotrek dzielił się świadectwem z tegorocznego pobytu w Kenii. Poprzez łącze telefoniczne wysłuchaliśmy

świadectwa ks. Adama Pradeli, który  dwa dni wcześniej wrócił z Chin, gdzie odwiedzał wspólnoty Ruchu. Agata, odpowiedzialna za Centralną Diakonie Misyjną prowadziła Godzinę Odpowiedzialności Diakonii Misyjnej podsumowując najważniejsze rzeczy, który dzieją się w diakonii i zapraszając nas do kilku ważnych inicjatyw. Oaza Jedności to również wiele bezcennych rozmów bezpośrednich, wspólna modlitwa i dzielenie Słowem, a przede wszystkim budowanie jedności. Opuściliśmy Krościenko ubogaceni świadectwami i wspólnotą, a także pełni pomysłów i planów.