Czy zechcesz wesprzeć Oazy u naszych wschodnich sąsiadów?

Na Ukrainie podczas ferii zimowych planowanych jest kilka turnusów rekolekcji oazowych – w nieco zmniejszonym gronie z powodu pandemii, przez co koszty organizacji będą wyższe.

* W terminie 27.12.2020 – 12.01.2021 w Centrum Światło-Życie w Gwardijsku (pol. Felsztynie) odbędzie się Oaza Rodzin 2 st.
* Na przełomie roku w terminie 27.12.2020 – 02.01.2021 planowana jest Oaza Ewangelizacji w Sanktuarium Matki Bożej w Letyczowie.

Z naszych wpłat dofinansowany będzie pobyt dzieci z rodzin, uczestniczących w rekolekcjach.
Szacunkowy koszt ich pobytu to 5000 zł.
Jeśli uda się uzbierać więcej, to środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Centrum Światło-Życie w Gwardijsku (głównie: ogrzewanie i utrzymanie pomieszczeń w sezonie zimowym, wsparcie dla diakonii Centrum).

Czy wiesz, że?
Ruch Światło-Życie dotarł na Ukrainę na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, wraz z przybyciem do pracy duszpasterskiej wielu kapłanów z Polski. Zaczęli oni organizować pierwsze rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży, a także wysyłać młodzież na oazy do Polski. W 1992 roku w Gwardijsku na Podolu powstał krąg
Domowego Kościoła, który stał się zaczątkiem dla następnych. Obecnie na Ukrainie ok. 700 małżeństw formuje się w ponad 160 kręgach Domowego Kościoła.

Jak wesprzeć?

Środki finansowe można przekazywać na konto:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
Bank Pekao SA
IBAN: PL 84 1240 1574 1111 0010 9064 6972
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
Centrum Ewangelizacji Gwardijskie

Istnieje też możliwość podzielenia się 1% od podatku, przekazując go na:
Fundacja „Światło-Życie” nr KRS 0000071891
(w miejscu wpisania celu szczegółowego wpisać: “UKRAINA”)

Dziękujemy za każdą najmniejszą ofiarę na ten cel!