Afryka 2020

Afryka 2020 Po długich oczekiwaniach na zniesienie ograniczeń pandemii, po licznych zmianach biletów, po kilku lekcjach suahili i wielu spokaniach […]

Pomoc bez granic

    Działając ewangelizacyjnie w krajach misyjnych spotykamy się także z sytuacjami, gdzie możemy pomóc charytatywnie. Bieda, sytuacje losowe, edukacja… […]