Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie została powołana 22.01.2011 przez ks. Adama Wodarczyka, ówczesnego Moderatora Generalnego Ruchu. Pierwszym odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z diecezji warszawsko-praskiej. 30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z archidiecezji łódzkiej.

Podstawowym zadaniem CDMis jest budowanie jedności i troska o przepływ informacji, wspólne rozeznawanie kierunków działań i metod, koordynowanie projektów centralnych, a także troska o formację diakonii. Spotkania CDMis odbywają się kilka razy w roku (m.in. w czasie styczniowego weekendu roboczego a także przy okazji Kongregacji Odpowiedzialnych). Jesienią CDMis organizuje Oazę Modlitwy, wiosną Oazę Jedności. Wydajemy również Biuletyn „Omnes Gentes”.

W skład Centralnej Diakoni Misyjnej wchodzą obecnie:

Ks. Przemysław Krawiec SAC – diecezja warszawsko-praska
Michał Biegała – archidiecezja warszawska
Barbara i Czesław Kwolek – archidiecezja przemyska
Kamil Malarski – archidiecezja poznańska
Iza Marczak – archidiecezja łódzka
Martyna Rosiak – archidiecezja katowicka
Magdalena Roszak – archidiecezja poznańska
Agata i Paweł Rudzcy – archidiecezja wrocławska
Judyta Sowa – archidiecezja krakowska
Katarzyna Herman – archidiecezja łódzka
Anita Świątoniowska – archidiecezja przemyska
Anna i Przemek Wieczorek – archidiecezja łódzka
Agata Zawadzka – diecezja zielonogórsko-gorzowska

Kontakt do odpowiedzialnych za CDMis: misje@oaza.pl