Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie została powołana 22.01.2011 przez ks. Adama Wodarczyka, ówczesnego Moderatora Generalnego Ruchu. Pierwszym odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z diecezji warszawsko-praskiej. 30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z archidiecezji łódzkiej. 2 lutego 2019 nową odpowiedzialną CDMis została Agata Zawadzka z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Podstawowym zadaniem CDMis jest budowanie jedności i troska o przepływ informacji, wspólne rozeznawanie kierunków działań i metod, koordynowanie projektów centralnych, a także troska o formację diakonii. Spotkania CDMis odbywają się kilka razy w roku (m.in. w czasie styczniowego weekendu roboczego a także przy okazji Kongregacji Odpowiedzialnych). Raz w roku CDMis organizuje Oazę Jedności. Wydajemy również Biuletyn „Omnes Gentes”.

W skład Centralnej Diakoni Misyjnej wchodzą obecnie:

1. Agata Zawadzka (odpowiedzialna)
2. O. Bartłomiej Parys SVD (Irlandia)
3. Martyna Rosiak (filia śląska)
4. Magdalena Roszak (filia poznańska/ INMK)
5. Przemysław Wieczorek (filia warszawska)
6. Katarzyna Herman (Irlandia)
7. Magdalena i Przemysław Skibińscy (archidiecezja wrocławska, DK)

 

Skład CDMis w latach 2016-2019

Ks. Przemysław Krawiec SAC – diecezja warszawsko-praska
Michał Biegała – archidiecezja warszawska
Barbara i Czesław Kwolek – archidiecezja przemyska
Kamil Malarski – archidiecezja poznańska
Iza Marczak – archidiecezja łódzka
Martyna Rosiak – archidiecezja katowicka
Magdalena Roszak – archidiecezja poznańska
Agata i Paweł Rudzcy – archidiecezja wrocławska
Judyta Sowa – archidiecezja krakowska
Katarzyna Herman – archidiecezja łódzka
Anita Świątoniowska – archidiecezja przemyska
Anna i Przemek Wieczorek – archidiecezja łódzka
Agata Zawadzka – diecezja zielonogórsko-gorzowska

Skład CDMis do 2016:

Marcin Skłodowski – diecezja warszawsko-praska
ks. Przemysław Krawiec – diecezja warszawsko-praska
Maria Szulim – diecezja warszawsko-praska
Marta Januszewska – diecezja warszawsko-praska
Magdalena Roszak – archidiecezja poznańska
Przemysław Wieczorek – archidiecezja  łódzka
Michał Biegała – archidiecezja warszawska
Maciej Zimecki – archidiecezja wrocławska