Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie

Odpowiedzialna: Agata Zawadzka
misje@oaza.pl

 

konto, na które można dokonywać wpłat, aby wesprzeć działania diakoni:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
z dopiskiem: Cele statutowe-misje

Adopcja na odległość Ruchu Światło-Życie:
adopcja@oaza.pl

diakonie diecezjalne:

 

FILIA WARSZAWSKA:

diakonia misyjna diecezji warszawskich:
moderator: ks. Robert Kowalski
odpowiedzialny świecki: Norbert Dziwiński
misyjna.warszawa@gmail.com

diakonia misyjna archidiecezji łódzkiej:
moderator: ks. Piotr Tarabasz
odpowiedzialny świecki: Przemek Wieczorek
misyjna.lodz@gmail.com

diakonia misyjna diecezji łowickiej:
odpowiedzialny świecki: Piotr Podkański
fidesvocatio@wp.pl

diakonia misyjna archidiecezji białostockiej:
moderator: ks. Krzysztof Andryszak
odpowiedzialny świecki: Krzysztof Bach
oazowicz123@gmail.com

diakonia misyjna diecezji płockiej:
diakonia.misyjna@wp.pl

diakonia misyjna diecezji ełckiej:
odpowiedzialna świecka: Anna Iłwicka

 

FILIA ŚLĄSKA:

diakonia misyjna archidiecezji wrocławskiej:
moderator: ks. Wojciech Antosik
odpowiedzialni świeccy: Magdalena i Przemysław Skibińscy
diakoniamisyjna.wroclaw@gmail.com

diakonia misyjna archidiecezji katowickiej:
opiekun: ks. Grzegorz Stencel
odpowiedzialna świecka: Martyna Rosiak
diakonia.misyjna.katowice@gmail.com

diakonia misyjna diecezji bielsko-żywieckiej:
moderator: Ks. Paweł Wawak
wawak@vp.pl
odpowiedzialna świecka: Anna Trzop
aniatrzop01@gmail.com

 

FILIA POZNAŃSKA:

diakonia misyjna archidiecezji poznańskiej:
opiekun: ks. Kamil Szymczak SAC
odpowiedzialna świecka: Agata i Krzysztof Jankowiakowie
a.jankowiak@oaza.pl

diakonia misyjna diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
moderator: ks. Andrzej Pytlik
odpowiedzialna świecka: Oliwia Bilińska:
ddm@lubuskaoaza.pl

diakonia misyjna diecezji włocławskiej:
odpowiedzialna świecka: Agnieszka Lewandowska
wysosia@vp.pl

 

FILIA KRAKOWSKA:

diakonia misyjna archidiecezji krakowskiej:
moderator: ks. Kazimierz Króżel
odpowiedzialna świecka: Anna Regulska
ankajun@gmail.com

diakonia misyjna archidiecezji przemyskiej:
moderator: ks. Adam Wąsik
odpowiedzialni świeccy: Anita Świątoniowska, Barbara i Czesław Kwolek
misyjna.przemysl@gmail.com

diakonia misyjna archidiecezji rzeszowskiej:
moderator: ks. Tomasz Kiebała
odpowiedzialna świecka: Monika Wróbel
tomek.kiebala@gmail.com

FILIA PELPLIŃSKA:

diakonia misyjna diecezji bydgoskiej:
odpowiedzialna świecka: Martyna Rupacz
martyna_rupacz@op.p

 

FILIA LUBELSKA:

diakonia misyjna diecezji radomskiej:
odpowiedzialna świecka: Magdalena Kowalik
misjeoazaradom@gmail.com

diakonia misyjna archidiecezji lubelskiej:
moderator: ks. Tadeusz Fac
odpowiedzialna świecka: Teresa Kmieć
ligia240@wp.pl