Diakonia Misyjna jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Powołana została w 2007 r.
Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch zaczął budzić w sobie świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.

nasza historia:

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy w czasie Dni Wspólnoty odczytywany był list biskupa Kalety z zachodniego Kazachstanu, który prosił oazowiczów o wolontariat misyjny w jego diecezji. Odpowiedziały dwie animatorki z diecezji warszawsko-praskiej, które kilka miesięcy później wyjechały na roczny wolontariat misyjny. Z osób, które zaczęły się regularnie spotykać na modlitwie za dziewczyny zawiązał się wkrótce diakonia misyjna. W 2008 roku do grona kazachskich wolontariuszy dołączył Przemek z archidiecezji łódzkiej, a rok później Magda z okolic Poznania. Tak zaczęły powstawać diakonie w kolejnych diecezjach.

Gdy we wrześniu 2009 roku trwał pierwszy ogólnopolski OM Diakonii Misyjnej, ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, w swoim słowie zapewnił nas, że ta nowa rzeczywistość w Ruchu, jaką jest Diakonia Misyjna ma w nim swoje ważne miejsce. Wytyczył kierunek działania naszej diakonii jako „ad extra” w stosunku do diakonii ewangelizacji, którą określił jako skierowaną „ad intra”, wyznaczając więc w ten sposób zależność i relację między obydwoma diakoniami.
W następnych latach diakonie misyjne zaczęły powstawać w kolejnych diecezjach: wrocławskiej, przemyskiej, katowickiej, lubelskiej, krakowskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.
22.01.2011 Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie powołał Centralną Diakonię Misyjną a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z diakoni warszawskiej. 30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z diakonii łódzkiej.

nasze cele:

Zakres działań Diakonii Misyjnej został określony przez ks. Adama Wodarczyka, który jeszcze jako Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie w czasie Oazy Modlitwy Diakonii Misyjnej w 2009 stwierdził, że jesteśmy Diakonią Ewangelizacji ad extra czyli poza granicami PolskiZ biegiem lat świadomość naszej tożsamości się pogłębia i wciąż rozeznajemy zadania, jakie stoją przed nami w związku z Wielkim Nakazem Misyjnym Chrystusa.

Trzy podstawowe cele Diakonii Misyjnej:

 1. Głoszenie Jezusa:

  * nieochrzczonym
  * ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa
  * wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary

 2. Szerzenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie na świecie

  (tworzenie struktur poza Polską i doprowadzenie tych ludzi do samodzielności życia charyzmatem czyli pomnażania uczniów)

 3. Budzenie w naszym Ruchu ducha misyjnego

  (poszerzanie świadomości misyjnej wśród oazowiczów)

nasze metody:

– prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i oazowych rekolekcji formacyjnych poza granicami Polski
– pomoc osobom spoza Polski w przyjeździe na oazowe rekolekcji do Polski
– organizacja krótkich doświadczeń misyjnych (kilkutygodniowe wyjazdy)
– wysyłanie animatorów Ruchu na roczny wolontariat misyjny
– szeroko rozumiana animacja misyjna i inne działania np. Adopcja na Odległość
Dotychczasowe główne kierunki działań to m.in. Kazachstan, Kenia, Chiny czy Filipiny.