Oazowy Wolontariat Misyjny jest prowadzony od 2007 r. przez Diakonię Misyjną Ruchu Światło-Życie. Do tej pory posłaliśmy ponad 100 osób na długoterminowy wolontariat misyjny i krótkie doświadczenia misyjne. Obecnie szukamy chętnych, którzy wyjadą do posługi w Kazachstanie, Boliwii i na Ukrainie. Podstawowe warunki, które powinien spełniać kandydat na wolontariusza to: pełnoletność, formacja podstawowa Ruchu i dojrzałość osobista. Przygotowanie do wyjazdu opiera się na formacji: duchowej, ludzkiej, misyjnej i oazowej, a realizowane jest dwutorowo – indywidualnie w miejscu zamieszkania kandydata oraz w czasie kilku wspólnych spotkań.
Aktualnie szukamy wolontariuszy na misje do Kazachstanu, na Ukrainę i do Boliwii.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: misje@oaza.pl
DO CIEBIE:
Oazowicze, idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!
Nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie Bóg was wzywa i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce! 
ks. Jacek Herma, XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych (2008)
Czy zdajesz sobie sprawę, że te słowa skierowane są właśnie do Ciebie? Czy byłbyś gotów poświęcić kilka miesięcy swojego życia, by służyć Bogu i ludziom w Kazachstanie lub Boliwii, dzieląc się swoimi talentami i świadectwem swojego życia?
Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to Wielki Nakaz Misyjny, który zostawił nam Jezus Chrystus. To wezwanie jest skierowane do każdego z nas. To wezwanie skierowane jest do Ciebie. Powołanie misyjne nie ogranicza się tylko do zakonników czy lekarzy. Misje to nie tylko Afryka. Każdy z nas jest do nich powołany, oczywiście każdy na swój sposób. Zapytaj więc sam siebie:
Czy chciałbym/chciałabym służyć w Kazachstanie lub Boliwii? Czy potrafiłbym opuścić mój bezpieczny, znany świat, moją wspólnotę, studia, szkołę, przyjaciół, rodzinę … na pół roku, rok? Czy możliwe by Bóg wzywał właśnie mnie? Czy moja posługa naprawdę mogłaby przynieść wielokrotne owoce?
Odwagi! Bóg pyta dziś: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”
Nie lękaj się odpowiedzieć: „Oto ja! Poślij mnie!”